Địa chỉ: XÃ HÒA THÀNH- CÀ MAU Giá 1 tỉ 600 triệu
Diện tích: 1000 m2 Hình thức:

Danh mục: