Địa chỉ: 362/1 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Giá
Diện tích: 94 m². DT sử dụng: 375,2m². Hình thức:

Danh mục: