Địa chỉ: Quận 8 Giá 6triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: