Địa chỉ: Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước Giá 69 usd.
Diện tích: 10.000,3 m2 Hình thức:

Danh mục: