Địa chỉ: Phườn4 tỷ 500trg Long Trường quận 9 TP HCM. Giá
Diện tích: 52 m2 Hình thức:

Danh mục: