Địa chỉ: Tây Hồ Hà Nội Giá 4,75 tỷ
Diện tích: 98 m2 Hình thức:

Danh mục: