Địa chỉ: Hà Nội Giá 4,75 tỷ
Diện tích: 98 m2  Hình thức:

Danh mục: