Địa chỉ: Đường trần quang khải , phường thọ xương, tp Bắc Giang Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: