Địa chỉ: Long Phước Giá 4.2 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: