Địa chỉ: Quận 8 Giá 2.45 tỷ
Diện tích: 70m2 Hình thức:

Danh mục: