Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 5,5 tỷ thương lượng nhẹ
Diện tích: 2525m2 Hình thức:

Danh mục: