Địa chỉ: Ninh thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa Giá 1 tỷ 5
Diện tích: 180m². Hình thức:

Danh mục: