Địa chỉ: Gia Lai Giá 2xx
Diện tích: 150m2 Hình thức:

Danh mục: