Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 8 tỷ
Diện tích: 3.2 sào Hình thức:

Danh mục: