Địa chỉ: Phường 4, TP Vĩnh Long. Giá 3tỷ 850
Diện tích: 102,3m2 Hình thức:

Danh mục: