Địa chỉ: Thôn 8 xã Hòa Bắc huyên Di Linh Lâm Đồng . Giá 400 triệu
Diện tích: 9.2 sào Hình thức:

Danh mục: