Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1tỷ xx/sào
Diện tích: 1200m2 Hình thức:

Danh mục: