Địa chỉ: 121 Trần Nhật Duật, Nha Trang, Khánh Hòa Giá thỏa thuận
Diện tích: 30m2 Hình thức:

Danh mục: