Địa chỉ: Thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận Giá
Diện tích: 34594m2 Hình thức:

Danh mục: