Địa chỉ: ẤP TÂN HÒA- XÃ TÂN TIẾN- HUYỆN BÙ ĐỐP- TỈNH BÌNH PHƯỚC Giá 1 tỉ 400 triệu
Diện tích: 5955,1m2 Hình thức:

Danh mục: