Địa chỉ: Tân Phong, Biên Hoà Giá 1 tỷ 4
Diện tích: 85 m2. Hình thức:

Danh mục: