Địa chỉ: CẦN TH PHƯỜNG CAM NGHĨA- THÀNH PHỐ CAM RANH- TỈNH KHÁNH HÒA Giá 2.2 tỷ
Diện tích: 332.5m2 Hình thức:

Danh mục: