Địa chỉ: Xã ĐOÀN KẾT HUYỆN ĐẠ HUOAI TỈNH LÂM ĐỒNG Giá 11.5 tỷ
Diện tích: 25687m2 Hình thức:

Danh mục: