Địa chỉ: Thôn 8, Đắk Ha, Đắk Glong, Đắk Nông Giá 3.2 tỷ
Diện tích: 2.1 ha Hình thức:

Danh mục: