Địa chỉ: Trường sơn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Giá chỉ từ 2xx/lô
Diện tích: 100m2 - 1000m2 Hình thức:

Danh mục: