Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 7.5tr 
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: