Địa chỉ: Phú Đông - Nhơn Trạch - Đồng Nai. Giá 6,5triệu/m2.
Diện tích: 500m2 Hình thức:

Danh mục: