Địa chỉ: Đường Vành Đai 3 Nhơn Trạch - Đồng Nai. Giá 5 triệu/m2
Diện tích: 1908m2 Hình thức:

Danh mục: