Địa chỉ: Thuận thành Bắc Ninh Giá 8 tỷ
Diện tích: 180 m2 Hình thức:

Danh mục: