Địa chỉ: Hòn Nghê 2 Vĩnh Ngọc -  Nha Trang. Giá 390 triệu.
Diện tích: 40 m2. Hình thức:

Danh mục: