Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 210tr/m
Diện tích: 15*23 Hình thức:

Danh mục: