Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 37 triệu/m2
Diện tích: 200m2 Hình thức:

Danh mục: