Địa chỉ: Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: