Địa chỉ: Bắc Giang Giá 1 tỉ 600 triệu
Diện tích: 75m2 Hình thức:

Danh mục: