Địa chỉ: Ninh Khánh Thị Trấn Nếnh huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang Giá 5 tỉ 200 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: