Địa chỉ: Bình Phước Giá 3 tỉ có thương lượng
Diện tích: 10×38×100tc Hình thức:

Danh mục: