Địa chỉ: TP Huế Giá 1.6 tyxx
Diện tích: 103.5m2 Hình thức:

Danh mục: