Địa chỉ: Tiểu khu 1, ngã 3 Mãn Đức – Giao giữa QL6 và QL 12B, thị trấn Mãn Đức, Tân Lạc, Hòa Bình Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: