Địa chỉ: Đồng Nai Giá 940 triệu
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: