Địa chỉ: QL 51, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai Giá
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: