Địa chỉ: Bình Dương Giá 2 tỉ 730 triệu
Diện tích: 60m2 Hình thức:

Danh mục: