Địa chỉ: Thôn Thọ Linh-Minh Tân- Kiến Thụy- Hải Phòng Giá
Diện tích: 120m2 Hình thức:

Danh mục: