Địa chỉ: Giá 5tr/m2
Diện tích: 100 ~ 180m2 Hình thức:

Danh mục: