Địa chỉ: Bảo Lâm, Lâm Đồng Giá 900 triệu
Diện tích: 500m2 Hình thức:

Danh mục: