Địa chỉ: Đồng Nai Giá 70 tr/m2
Diện tích: 1000ha Hình thức: