Địa chỉ: tp Gia Nghĩa, Đắk Nông Giá
Diện tích: tổng diện tích 1 ha cả đất nông nghiệp và hồ Hình thức:

Danh mục: