Địa chỉ: Hà Nội Giá 6 tỉ
Diện tích: 51m2 Hình thức:

Danh mục: