Địa chỉ: Đồng Nai Giá 800triệu / 1 sào
Diện tích: 9 sào Hình thức:

Danh mục: