Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 8,1 tỷ
Diện tích: 60m2, Hình thức:

Danh mục: