Địa chỉ: Đồng Nai Giá 2 tỷ 1xx tr
Diện tích: 4,6m x33m  Hình thức:

Danh mục: